Z czym Ci się kojarzy sanatorium? Tanie wczasy? Głęboka komuna, wieczorki taneczne i zgrana paczka staruszków? Jeśli tak to chyba pora nieco naprostować swoje wyobrażenia. Sanatorium to przede wszystkim czas, który powinien być poświęcony na rehabilitację. Wszystko po to, aby załagodzić objawy choroby i wrócić do zdrowia.

Dla kogo?

Taki wyjazd należy się każdemu ubezpieczonemu choremu, u którego stwierdzono wskazania do leczenia sanatoryjnego. Oczywiście nie obejdzie się bez skierowania od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Jednak należy pamiętać, że nie każde schorzenie może być leczone w uzdrowisku. Istnieje ścisła lista, która określa, jakie choroby mogą być leczone, a które nie. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dnia 5 stycznia 2012 r.).

Choroby ortopedyczno-urazowe:

Kod Choroby ICD

Nazwa

S13

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów, więzadeł na poziomie szyi z utrzymującymi się lub nawracającymi się dolegliwościami bólowymi lub deficytami neurologicznymi

S23                          

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł klatki piersiowej

S33

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub miednicy

S42

Stany po złamaniu barku lub ramienia w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia lub w przypadku utrzymujących się dolegliwości bólowych lub deficytów neurologicznych

S43

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł obręczy barkowej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia lub w przypadku utrzymujących się dolegliwości bólowych lub deficytów neurologicznych

S44

Stany po urazie nerwów barku lub ramienia

S46

Stany po urazie mięśnia, ścięgna na poziomie barku lub ramienia

S52

Stany po złamaniu przedramienia

S53

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł stawu łokciowego

S54

Stany po urazie nerwów na poziomie przedramienia

S62

Stany po złamaniu na poziomie nadgarstka lub ręki

S63

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki

S64

Stany po urazie nerwów na poziomie nadgarstka lub ręki

S73

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł biodra

S74

Stany po urazie nerwów na poziomie biodra lub uda

S83

Stany po zwichnięciu, skręceniu lub naderwaniu stawów i więzadeł kolana

S84

Stany po urazie nerwów na poziomie podudzia

S86

Stany po urazie mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia

S92

Stany po złamaniu stopy bez stawu skokowego

S93

Stany po zwichnięciu, skręceniu i naderwaniu stawów i więzadeł stawu skokowego lub stopy

S94

Stany po urazie nerwów na poziomie kostki lub stopy

T92

Następstwa urazów kończyny górnej

 

Choroby reumatologiczne

Kod Choroby ICD

Nazwa

M05, M06

Reumatoidalne zapalenie stawów

M08

Młodzieńcze zapalenie stawów

M15

Zwyrodnienia wielostawowe

M16

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych

M17

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych

M23

Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego

M32

Toczeń rumieniowaty układowy

M34

Twardzina układowa

M41

Boczne skrzywienie kręgosłupa, małego albo średniego stopnia (dotyczy dzieci do 18 roku życia)

M50

Choroby kręgów szyjnych

M51

Inne choroby krążka międzykręgowego

M75

Uszkodzenia barku

M80

Osteoporoza ze złamaniem patologicznym

M81

Osteoporoza bez złamania patologicznego

M95

Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-kostnego nie sklasyfikowane gdzie indziej

 

Choroby kardiologiczne i nadciśnienie

Kod Choroby ICD

Nazwa

I10

Samoistne nadciśnienie tętnicze

I11

Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca

I25

Przewlekła choroba niedokrwienna serca (wg Klasyfikacji CCS I albo II okres)*

* Skala CCS – czterostopniowa skala zaawansowania dławicy piersiowej

  • Klasa I – bóle dławicowe jedynie podczas ciężkich wysiłków
  • Klasa II – bóle dławicowe są niewielkie podczas zwykłych czynności. Bóle pojawiają się np. podczas szybkiego wchodzenia po schodach, na drugie piętro i wyżej
  • Klasa III – znaczne dolegliwości wieńcowe, np. podczas wolnego wchodzenia na pierwsze piętro
  • Klasa IV – bóle dławicowe podczas niewielkich wysiłków i bóle spoczynkowe.

 

Choroby dolnych dróg oddechowych

Kod Choroby ICD

Nazwa

J44

Inna przewlekła zaporowa choroba płucna

J45

Dychawica oskrzelowa

_______________________________________________________________________________________________

Tekst Ci się podobał? Zostw Like! :)

 

Źródło informacji: http://www.mz.gov.pl
Źródło zdjęcia: Flickr

One thought on “Sprawdź, czy należy Ci się leczenie sanatoryjne

  1. Rowena pisze:

    Si un livre serait dnisoipble avec le texte complet et une iconographie e9galement fort comple8te, j’en prendrai 3 exemplaires. Sous forme de DVD j’en prendrai qu’un exemplaire, je peux le dupliquer facilement (pour mes enfants).Peu importe le me9dia que l’on choisit, livre ou DVD ou site web, c’est la qualite9 et l’exhaustivite9 de l’oeuvre qui est un point cle9 de la re9ussite du projet. Guy senior ayant re9dige9 tout le texte, la partie la plus difficile qui reste e0 re9aliser c’est les photos de qualite9 pre9mium (haute re9solution et sans de9formation), sinon cela ne sert pas e0 grand chose. Je pense qu’il faut choisir et mandater un photographe professionnel, j’en connais un tre8s bon, et il faut organiser son travail, c’est e0 dire un roadbook de tous les endroits ou se trouvent des tableaux, afin que celui-ci puisse re9aliser ce travail. Ou bien il faut envoyer tous les tableaux en scannage dans une entreprise spe9cialise9e / dans le studio du photographe. De toute fae7on il faut y mettre le prix. On peut alors stocker ces photos (sur DVD ou CD) dans un coffre e0 la banque et au moins elles existerons. Une fois ces photos e0 notre disposition, on peut de9cider de faire le livre avec ou sans photos, le texte peut refe9rer e0 un site web (photos basse re9solution) ou e0 un DVD payant qui contient les photos en haute re9solution. Un site prote9ge9 peut aussi contenir les textes sous forme d’une time-line avec une partie public’ restreinte Ne faut-il pas commencer par re9pertorier un maximum de tableaux (sujet, taille, proprie9taire, lieu etc.) ? On peut le faire gre2ce au blog dans une page e0 acce8s restreint. Ou alors cette liste existe-t-elle de9je0, chez Guy senior ?Certains tableaux magnifiques (le chemin de croix) se trouvent dans la cathe9drale d’Anvers, je suppose qu’il faut les photographier sur place ! Voile0 quelques-unes de mes re9flexions sur la question.Stany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *